Οι χάρτινοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας

Μια πρόσφατη έκδοση του «Μικρού Καου-μπόυ» μας δίνει το έναυσμα για να ξεδιπλώσουμε το νήμα ...