Το Πολυτεχνείο Κρήτης μας μαθαίνει κινέζικα 

Η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό μιας χώρας που αυτή τη στιγμή...

Το αεροδρόμιο της Αθήνας «μιλάει» κινέζικα

Άνοιγμα στην κινεζική αγορά θέτοντας σε λειτουργία την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα αποκλειστι...