Ο δρόμος της πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας για την εναλλακτική λύση, είναι ο δρόμος της νέας νίκης των προοδευτικών δυνάμεων

Ο δρόμος της πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας για την εναλλακτική λύση, είναι ο δρόμος της νέας νίκης των προοδευτικών δυνάμεων

Σταθερή είναι η ατζέντα του συστήματος για την υποκατάσταση των πραγματικών προβλημάτων  της χώρας και…

Last »