ΣτΕ: Είσοδος στις στρατιωτικές σχολές για υποψηφίους που έχουν μόνο ελληνική ιθαγένεια

ΣτΕ: Είσοδος στις στρατιωτικές σχολές για υποψηφίους που έχουν μόνο ελληνική ιθαγένεια

Μπορούν να μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές και υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ελληνική καταγωγή (Έλληνες το…