Δημοκρατία «κουρελού»

Οι μεμονωμένες, αποσπασματικές και –τις περισσότερες φορές- εξόφθαλμα υποκριτικές και ακραία...