Οι πόλεις του Καποδίστρια έγιναν ...δίκτυο

Οι πόλεις που συνδέονται με σταθμούς της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια από τη γέννηση έως τη δ...

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου "συναντιέται" με τον Ιωάννη Καποδίστρια

Η συνάντηση αυτή, εγκαινιάζει τις 21 επί σκηνής συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουν κατά τη...