Τη Δευτέρα ανακοινώνεται η ίδρυση Πετρελαϊκού Ινστιτούτου στην Κρήτη

Εκδήλωση για την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠ...