Σπίρτζης: Οι προσωποποιημένες κάρτες εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά

Η έκδοση της κάρτας γίνεται με καταχώρηση στοιχείων, μέσω της ιστοσελίδας www.athenacard.gr,...