Ο Machiavelli και οι κληρονομικοί ηγεμονίσκοι

Μπορεί να έχουν περάσει πάνω από πεντακόσια χρόνια από την εποχή που έζησε και έγραφε ο Mach...