Σιδέρωμα στήθους: Μια φρικτή και απάνθρωπη πρακτική για μικρά κορίτσια

Το σιδέρωμα στήθους είναι μια σκληρή, απάνθρωπη και οδυνηρή πρακτική που εφαρμόζεται σε μικρ...