Από τους εργάτες στο Γκάζι στα αστικά τοπία

Ο φωτογράφος Νίκος Μάρκου μας μιλάει με αφορμή την ατομική του έκθεση με τίτλο Topos στην γκ...