Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν φόρους εισοδήματος που έχουν εξοφληθεί

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν φόρους εισοδήματος που έχουν εξοφληθεί

Οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα ακίνητα της σύμβασης Εκκλησίας-Πολιτείας της 18ης.9.1952 αφορούν σε φόρους…