ΥΠΟΙΚ: Καμία παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί στην προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεω...