Μήνυση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου σε ιστοσελίδα που πουλάει αναρρωτικές άδειες και φάρμακα

Μήνυση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου σε ιστοσελίδα που πουλάει αναρρωτικές άδειες και φάρμακα

Την ίδια στιγμή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απέστειλε επιστολή στους δύο Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας και…

Last »