«Πρώτη Απόπειρα» - Μια εκδήλωση για την επανένταξη των κρατουμένων

Η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, στηρίζει ...