Οι πρεσβευτές της ελπίδας

Η συλλογική μνήμη θα κρατήσει ζωντανούς τη Μαρίτσα Μαυραπίδου, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον ...