Ιστορική καταδίκη της Ελλάδας για το σύστημα απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Με σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κρίνεται ότι το σύστημα απαλλαγής από το μάθ...

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου "εγκρίνει" τις περικοπές συντάξεων λόγω κρίσης

Σε μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (EΔΔΑ) του Στρα...

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές ομολογιούχων κατά του PSI

Απορρίφθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ο...