Όλες οι αποκαλύψεις για την αδήλωτη offshore του Άδωνη Γεωργιάδη

Μέτοχος και διευθυντής σε κυπριακή εξωχώρια εταιρεία, την όποια μάλιστα έκρυβε από το πόθεν ...