Τελετουργικά Υποταγής: Η Δημιουργία Νεοφιλελεύθερων Εργατικών Υποκείμενων στην Amazon

Τελετουργικά Υποταγής: Η Δημιουργία Νεοφιλελεύθερων Εργατικών Υποκείμενων στην Amazon

Όταν αναλύσουμε τη μηχανική πίσω από την εργασιακή πολιτική της Amazon στο σύνολο της, αρχίζει να διαφαίνεται…