Έρευνα: Tο ψήσιμο στα κάρβουνα ρυπαίνει το περιβάλλον όσο και τα αυτοκίνητα

Το ψήσιμο κρέατος δημιουργεί στην Αθήνα σχεδόν τόσα οργανικά αερολύματα όσα και τα αυτοκίνητ...

Social Media και έλληνες πολιτικοί: Πώς τα χρησιμοποιούν και γιατί τα φοβούνται

Μια σημαντική έρευνα που διεξήγαγε ερευνητική ομάδα βρετανικού Πανεπιστημίου ρίχνει φως στο ...

IOBE: Μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ φοιτητών, από διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα 

Σημαντικές ανισότητες όσον αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ φοιτητών μ...

Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα: Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι θετική προς τους πρόσφυγες

Πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες έρευνες για τη στάση του πληθυσμού απέναντι στου...