"Πόρισμα Συνολάκη" - Η επιστήμη στην υπηρεσία της πολιτικής σκοπιμότητας

Ο αρχιτέκτονας Χαράλαμπος Χεϊζάνογλου, μελέτησε σημείο προς σημείο το "πόρισμα Συνολάκη...