Μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οι οφειλές ως το τέλος του 2018    

Μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οι οφειλές ως 31 Δεκεμβρίου 2018 (ίσχυε ως 31/12/20...