Πυρά της Διεθνούς Αμνηστίας στην κυβέρνηση για την εναλλακτική θητεία

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την αύξηση της εναλλακτικής θητείας η Διεθνής Αμνηστία και καλεί την...

Μείωση της εναλλακτικής θητείας προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας

Στο σπάσιμο της τιμωρητικής αντίληψης που συνοδεύει την εναλλακτική θητεία, κινείται η κυβέρ...

Μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής θητείας προαναγγέλλει ο Βίτσας

Στο σπάσιμο της τιμωρητικής αντίληψης που συνοδεύει την εναλλακτική θητεία κινείται η κυβέρν...