Τα ΕΛΤΑ τιμούν, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, το "Έτος Πολιτιστικών Ανταλλαγών & Συνεργασίας των Πολιτιστικών Βιομηχανιών Ελλάδας – Κίν

Τα ΕΛΤΑ τιμούν, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, το "Έτος Πολιτιστικών Ανταλλαγών & Συνεργασίας των Πολιτιστικών Βιομηχανιών Ελλάδας – Κίν

« First Last »