Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι - Το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει Διονύσιο Σολωμό

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δραματοποιημένη μορφή ένα από τα κορυφαία έργ...

"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" του Σολωμού στο Bios

Η Ομάδα ΑΣΙΠΚΑ παρουσιάζει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού, στην κεντρι...