Η χώρα διήρχετο μίαν κρίσιν

Στα όρια της παράκρουσης, χωρίς καμία υπερβολή, βρίσκεται σύσσωμο το ακροδεξιό, αντι-ΣΥΡΙΖΑ ...