Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες «πάει» Netflix: Τηλεοπτική σειρά γίνονται τα Εκατό Χρόνια Μοναξιά

Οι δύο γιοι του μεγάλου συγγραφέα έδωσαν το δικαίωμα στο Netflix να οπτικοποιήσει το εμβηματ...

"Εκατό χρόνια μοναξιά": Επανακυκλοφορεί το εμβληματικό βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Πολλά χρόνια μετά, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία ...