Δείτε με παραδείγματα πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς και συντάξεις

Δείτε με παραδείγματα πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς και συντάξεις

Με συγκεκριμένα παραδείγματα αναλύει διεξοδικά σε εγκύκλιό της η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών τις μεταβολές…