Κι όμως, οι σκύλοι περνούν κι αυτοί δύσκολη εφηβεία

Ένας «αντάρτης» έφηβος σκύλος υπακούει περισσότερο τις εντολές ενός ξένου παρά του αφεντικού...

Η προσωπικότητα των εφήβων επηρεάζει την εμφάνιση άνοιας

Ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας ήταν, πράγματι, σημαντικά μικρότερος σε εκείνους που χαρακτηρίζο...

Πόσο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους είναι οι έφηβοι;

Κατάθλιψη, άγχος και αυτοτραυματισμοί απειλούν την ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων ...

Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: ένα… καλοκαίρι δρόμος!

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και οι αλλαγές που σηματοδοτούνται για παιδιά και γο...

Διαδίκτυο και Έφηβοι: Πώς και γιατί έχει αλλάξει η ερωτική ζωή των νέων

Διαδίκτυο και έφηβοι βρίσκονται πλέον σε μια αέναη αλληλεπίδραση, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία τ...