Σε επίπεδα-ρεκόρ το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης

Ούτε η πανδημία δε στάθηκε αρκετή για να περιορίσει τις εκπομπές CO2

Ιστορικό ρεκόρ για το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Ένα δυσοίωνο ορόσημο στην πορεία υπερθέρμανσης του πλανήτη

Τα καλά της πανδημίας: Θεαματική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2020

Η μεγαλύτερη μείωση (γύρω στο 7% σε σχέση με το 2019) στις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του ά...

Τελικά η πανδημία δεν μείωσε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος και μάλ...

Οι 20 εταιρείες που έχουν «βρωμίσει» με διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο τον πλανήτη

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εταιρικοί ρυπαντές από το 1965 και μετά