Ο πατριωτισμός των δημοσίων επενδύσεων

Ο πατριωτισμός των Δεξιών εξαντλείται στις παράτες, στα εμβατήρια, στις σημαίες, στις στολές...

Τι αλλάζει στο νομοθετικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Σε πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά στο εθνικό σκέλος προσανατολίζετα...

Χαρίτσης: Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων επενδύσεων

Τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προαν...