Σε πιλοτική λειτουργία η νέα διαδικασία δήλωσης γέννησης σε 15 νοσοκομεία

Από σήμερα ξεκίνησε πιλοτικά η νέα διαδικασία δήλωσης γέννησης σε 15 μαιευτήρια. Μέχρι το τέ...