Δικαστική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τρανς πρόσφυγα

Πρόκειται για πρωτοποριακή απόφαση, δεδομένου ότι ο πρόσφατος νόμος 4491/2017 δεν προβλέπει ...