Φιλία και παιδί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) επηρεάζει την ανάπτυξη των...