Στην Ελλάδα καλός εκπαιδευτικός θεωρείται όποιος "βάζει πολλή δουλειά για το σπίτι"

Στην Ελλάδα καλός εκπαιδευτικός θεωρείται όποιος "βάζει πολλή δουλειά για το σπίτι"

Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι παρόλο που επικαλούμαστε ως κίνητρο το «καλό των παιδιών» στην ουσία…