«Σαφάρι» ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Για ποιες παραβάσεις προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ

Αναλυτικός οδηγός της ΑΑΔΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Αναλυτικό οδηγό με 34 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και το ...

Μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μι...