Βοήθημα ανεργίας σε γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς από το υπουργείο Εργασίας

Το ύψος του βοηθήματος ανεργίας ανέρχεται στα 360 ευρώ το μήνα, χορηγείται για χρονικό διάστ...

Βοήθημα 1 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Βουλής στους πλημμυροπαθείς

Μετά από πρόταση του Νικου Βούτση κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βο...

Εφάπαξ βοήθημα 1000 ευρώ σε 202 ανέργους τριών επιχειρήσεων

Η χορήγηση ενός ποσού 1000 ευρώ υπό την μορφή εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος ανά άνεργο αποφάσισ...