Ναντέζντα: Το πρώτο μωρό βίσονας που γεννιέται στα Βαλκάνια μετά τον Μεσαίωνα

Αυτή είναι η Ναντέζντα, το πρώτο μωρό βίσονας που γεννιέται στα Βαλκάνια μετά τον Μεσαίωνα, ...