Βιοτρομοκρατία: η αόρατη, αθόρυβη, άοσμη, ύπουλη απειλή

Η στοχευμένη και εσκεμμένη δράση από μη κρατικές ομάδες εναντίον άμαχων πληθυσμών και υλικών...