Ποδηλατάδα στα βιομηχανικά μνημεία του Βόλου

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) Μαγνησίας και η Πρωτοβουλία ανάδειξης βιομηχανικών μνημεί...