Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της

Η καταστροφική δράση της βιντζότρατας στην Ελλάδα και στον κόσμο