«Καπουλέτοι και Μοντέκκοι»: Η όπερα του Βιντσέντζο Μπελλίνι στην ΕΛΣ

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι νέοι της όπερας» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνει τη δεύ...