Αρης Στυλιανού: Από τον Μισέλ Φουκό στον Τζόρτζιο Αγκάµπεν

Εδώ και περίπου είκοσι ηµέρες ζούµε µια πρωτόγνωρη και καινοφανή κατάσταση.