Πρόστιμο 110 ευρώ σε νύφες που αργούν να πάνε στον γάμο τους!

Το πρωτότυπο αυτό μέτρο αποφάσισε να εισάγει ιερέας σε εκκλησία στη νοτιοανατολική Αγγλία ...