Οι εννέα δράσεις της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης

Οι εννέα δράσεις της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης

Η κυβέρνηση αρχίζει να εφαρμόζει δράσεις και μέτρα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστική κρίσης, από 1η Ιανουαρίου. Το σχέδιο…

Last »