Είδαμε τη Δήμητρα Παπίου και τις «Γυναίκες μέσα της»

Το review του Αντώνη Μποσκοΐτη από την παράσταση της Δήμητρας Παπίου που συνεχίζεται στη «Σφ...