Η πανδημία αύξησε τις ανισότητες στην αγορά εργασίας

Η τηλεργασία δημιούργησε νέο χάσμα μεταξύ των εργαζομένων

Η πανδημία αύξησε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών

Θα χρειαστούν 36 χρόνια για να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, σύμφωνα με έκθε...

Η ύφεση τελείωσε για τους πλούσιους και μόλις αρχίζει για τους φτωχούς

Δεν είναι μόνο η πανδημία της Covid-19 που έχει διευρύνει δραματικά τις κοινωνικές ανισότητε...

Ανοσία εντός του 2021 για τους πλούσιους, έως το 2025 για τους φτωχούς

Εκτιμάται ότι 84 χώρες θα αργήσουν να αποκτήσουν επαρκείς δόσεις εμβολίων και κάποιες θα δίν...

Απογοητευμένοι οι νέοι ανά τον κόσμο από τη δημοκρατία

Η ανισότητα στον πλούτο και τα εισοδήματα ωθεί τους millennials στην απογοήτευση ...