Για τη Δυναμική της Αμφιβολίας του Δήμου Θέου

Ένα συγκινητικό κείμενο του Ανδρέα Ταρνανά για τον Δήμο Θέο που κηδεύεται αυτή την ώρα ...