Ο υφυπουργός της ΝΔ, η διευθύντρια του γραφείου του και ένα έργο 27.000 ευρώ

Στον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)...