Ποια κοινά αναλγητικά φάρμακα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανακοπής σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη

Ποια κοινά αναλγητικά φάρμακα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανακοπής σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη

Ορισμένα κοινά αναλγητικά, που θεωρούνται αβλαβή από το ευρύ κοινό, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής…